Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


Έκδοση Καρτών Ελευθέρας Εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης
Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

     

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α. 1) Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
    2) Αίτηση Εκπαιδευτικού


Β. 1) Εάν η κάρτα επανεκδίδεται* και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία φωτογραφία
-Η παλιά κάρτα
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
    2) Αίτηση Εκπαιδευτικού
                                                                                  
*Η εφορία Αρχαιοτήτων δεν ανανεώνει κάρτες οι οποίες δεν έχουν λήξει.


Σε κάθε σχολική μονάδα μπορεί να οριστεί ένας υπεύθυνος ο οποίος θα αναλάβει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν και στη συνέχεια να τα καταθέσει συγκεντρωτικά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βέροιας.