Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Αποτελέσματα εκλογών της 29/11/2017 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας - Συγκριτικός πίνακαςΨήφισαν: 804
Άκυρα – Λευκά: 76
Έγκυρα: 728
ΔΑΚΕ 229 (3 έδρες)
Εκλέγονται: Μιχαηλίδου Σταυρούλα, Πυρινός Δημήτριος, Τουτουντζίδης Παύλος
ΔΗΣΥ 181 (2 έδρες)
Εκλέγονται: Απιδοπούλου Σοφία, Γιοβανόπουλος Γρηγόριος
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) 133 (2 έδρες)
Εκλέγονται: Κοκοζίδου Άννα, Χατζησάββας Παναγιώτης
ΕΡΑ 98 (1 έδρα)
Εκλέγεται: Σαράντης Βασίλειος
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 87 (1 έδρα)
Εκλέγεται: Χαλαστάνης Θεόδωρος
Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι: Παπαχαρίτων Αναστάσιος (ΔΑΚΕ), Πετανίδης Δημήτριος (ΔΗΣΥ) και Τσεχελίδης Ιωάννης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ)