Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωτικές συναντήσεις-συζητήσεις Δ.Σ. με Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες ΝηπιαγωγείωνΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ            Βέροια 17-12-2013
Περικλέους 2 – 59100 – ΒΕΡΟΙΑ                                      
Τηλέφωνο     : 2331026286                             Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/103 
 FAX                 : 2331026286              ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές Δημοτικών
e-mail            : syldask@otenet.gr                Σχολείων και τις Προϊ-
Ιστολόγιο      : ekpeima.blogspot.com        σταμένες Νηπιαγωγείων
Θέμα: «Ενημερωτικές συναντήσεις-συζητήσεις Δ.Σ. με Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων».
Το Δ.Σ  του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας καλεί σε ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με θέμα την αξιολόγηση-χειραγώγηση όλους τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων.
Το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων έχει ως εξής:
Ø Τετάρτη 18/12 5:00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας προσκαλούνται οι συνάδελφοι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων της περιοχής Βέροιας.
Ø Πέμπτη 19/12 5:00 μ.μ. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας προσκαλούνται οι συνάδελφοι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων της περιοχής Αλεξάνδρειας.
Ιδιαίτερα παρακαλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές των Δημοτικών και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να προσκομίσουν σε αυτές τις συναντήσεις το έντυπο με τις συγκεντρωμένες υπογραφές των συναδέλφων μας ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση, ώστε να αποσταλούν έγκαιρα στη ΔΟΕ.
Το Δ.Σ.