Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ      Βέροια 17-09-2016
Περικλέους 2 – 59100 – ΒΕΡΟΙΑ                                    
Τηλέφωνο     : 2331026286         Αρ. Πρωτ.151
FAX  : 2331026286     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου-           

  e-mail         : ekpeima@gmail.com              
  Ιστολόγιο   : ekpeima.blogspot.com

Θέμα : « Yποβολή αιτήσεων υποψήφιων αιρετών  εκπροσώπων για το ΠΥΣΠΕ Ημαθίας».

Σχετ: Φ.350/ 53 / 147271 /Ε3  13 - 9 – 2016.

    Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου μας πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ αρ. 1/3-1-2003 τ. Α’) κα τη Φ.350/ 53 / 147271 /Ε3  13 - 9 – 2016 σχετ εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

    Για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, που είναι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 19-9-2016 στα γραφεία του Συλλόγου Εκπ/κών Ημαθίας Περικλέους 2 Βέροια από τις 19:00 έως 22:00 .


                          ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                         ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ