Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ      Βέροια 12-09-2016
Περικλέους 2 – 59100 – ΒΕΡΟΙΑ                                    
Τηλέφωνο     : 2331026286         Αρ. Πρωτ.149
FAX  : 2331026286     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου-  ΜΜΕ        

  e-mail         : ekpeima@gmail.com              
  Ιστολόγιο   : ekpeima.blogspot.com

Θέμα : «Κατάθεση πρακτικού  ».
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ημαθίας σε συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπόψη τα έντονα και σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του νηπιαγωγείου (αύξηση του ωραρίου, κατάργηση της υποχρεωτικής φοίτησης για τα νήπια που οι γονείς τους επέλεγαν το Ολοήμερο πρόγραμμα, μετατροπή του ολοήμερου νηπιαγωγείου σε προαιρετικό, αποσύνδεση του ολοήμερου με το πρωινό πρόγραμμα, αλλαγή ομάδας, εκπαιδευτικού και χώρου για τα παιδιά του ολοήμερου προγράμματος, κατάργηση εναλλαγής του ωραρίου στο ολοήμερο πρόγραμμα και στην πρωινή υποδοχή)
 καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων σε συνέχεια της απόφασης της ΔΟΕ, να καταθέσουν ένα από τα πρακτικά που επισυνάπτονται, στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
        Στη συνέχεια σε ημερομηνία που θα οριστεί, το Δ.Σ. του Συλλόγου μαζί με τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων θα καταθέσουν τα πρακτικά στη Σχολική Σύμβουλο.
       Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΔΟΕ και το Δ.Σ. του Συλλόγου καλύπτουν συνδικαλιστικά την κατάθεση του συγκεκριμένου πρακτικού.

                          ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                         ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ