Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για ΑΔΕΔΥ - Ποιοι εκλέγονται;Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Από την εκλογική διαδικασία για αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ της 4ης Ιουνίου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται ανά παράταξη με σειρά σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψηφίου είναι:
ΔΑΚΕ
Τακτικά μέλη
1.    Χαιριστανίδης Ελευθέριος
2.    Θεοχαρόπουλος Δημήτριος
3.    Λιολιόπουλος Αντώνιος
4.    Παπαχαρίτων Αναστάσιος
5.    Μουταφίδης Ιωάννης
6.    Πυρινός Δημήτριος
7.    Τουτουντζίδης Παύλος
8.    Σισμανίδου Ειρήνη
9.    Παπαϊωαννίδου Μαρία
10.   Κελεπούρης Μιχάλης
11.   Μαντζώλας Γεώργιος
12.   Τσιμόπουλος Σωτήριος
13.   Κυριαζόπουλος Γρηγόριος
14.   Πατηνέα Αργύρη
Αναπληρωματικά μέλη
1.  Διρχαλίδου – Χλιαρά Ευτυχία
2.  Παναγιωτίδης Χρήστος
3.  Μανωλοπούλου Ελισάβετ
ΕΡΑ
Τακτικά μέλη
1.    Χατζησάββας Παναγιώτης
2.    Παπαδίνα Πετρούλα
3.    Ηλιάδης Αιμίλιος
4.    Κουρουζίδης Θεοχάρης
5.    Σαράντης Βασίλειος
6.    Παπαγιαννούλη Δέσποινα
7.    Ματόπουλος Αντώνιος
8.    Ζάικου Ιωάννα
9.    Τολιόπουλος Αντώνιος
10. Καλουσίδου Ελένη
Αναπληρωματικά μέλη
1.  Πανταζοπούλου Τριανταφυλλιά (Φυλλιώ)
2.  Ντελιοπούλου Ευαγγελία
3.  Λαγόπουλος Αθανάσιος


ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τακτικά μέλη
1.    Χαλαστάνης Θεόδωρος
2.    Μελιόπουλος Ιωάννης
3.    Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
4.    Αραπάκη Αντωνία
5.    Καραγκούνη Βάσω
6.    Παναπακίδου Ιλιάνα
Αναπληρωματικά μέλη
1.    Αρβανιτάκη – Κόκιαρη Αγγελική
2.    Σιδηροπούλου Χριστίνα
ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ)
Τακτικά μέλη
1.    Απιδοπούλου Σοφία
2.    Πετανίδης Δημήτριος
3.    Γκόγκα Ελένη
4.    Κιρκιλιανίδου Μαρία
5.    Ξενιτίδης Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη
1.    Καγκελίδου Νίνα
2.    Κουκουρίκου Αρίστη
3.    Μπασδέκη Νίκη
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ)
Τακτικά μέλη
1.    Κοκοζίδου Άννα
2.    Ταϊπλιάδου Κατερίνα
3.    Παπαδοπούλου Μαρίνα – Μαρία
4.    Τσεχελίδης Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη
1.    Χατζημπαλάση Μαρία
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς